Huisregels

Bier und Wein am Rhein Festival ’24

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden.
 2. Het betreden van de optredens, waar kaartverkoop van toepassing is, is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
 3. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden geweigerd.
 4. Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.
 5. Het is niet toegestaan om met plastic bekers het terrein te verlaten.
 6. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.
 7. Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 8. Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zullen geweigerd worden.
 9. Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd.
 1. Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan het evenement.
 3. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.
 4. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven aan de bar of bij een van onze medewerkers.
 5. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorschade die u oploopt tijdens uw bezoek aan het evenemententerrein.
 6. Tijdens alle festiviteiten zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van de feesttent stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 7. Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.
 8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die u nuttigt en hoe u hiermee veilig thuis komt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. ‘’Geniet maar drink met mate’’.

Food festival
van Leidsche Rijn

 

Check het programma